RIJEČ UREDNIKA

U ovom broju Godišnjaka Acta Illyrica, koji je posvećen prof.dr.sc.Esadu Pašaliću, objavljeno je ukupno dvadest radova od čega su stručni recenzenti čak petnaest radova ocjenili kao izvorne naučne radove, a tri rada su okvalifikovana kao pregledni. U kategorijama prikaza i izvještaja objavljena su ukupno dva rada. Pristigli radovi koji nisu zadovoljili kriterije ili čiji autori nisu uvažili sugestije stručnih recenzenta nisu publicirani. Redakcija ne odgovora za ocjene recenzenata. Svi radovi su prošli dvije anonimne recenzije stručnjaka iz oblasti iz koje je rad pristigao (prahistorijska arheologija, antička arheologija, antička historija, rimsko pravo, klasična filologija i srodne naučne oblasti). Uputstva prema kojima su recenzenti ocjenjivali radove dostupna su na zvaničnoj web stranici Udruženja, te kao dodatak u ovom broju časopisa. Cilj je da se na stranicama časopisa nađu najkvaliteniji radovi koji će dati doprinos izučavanju naučnih oblasti koje promoviše Udruženje. Sa zadovoljstvom se može istaknuti da su redakciju i recezentski odbor drugog broja časopisa Acta Illyrica činili ugledni naučnici zaposleni na vodećim naučnim institucijama u zemlji i regionu. Redakciju drugog broja časopisa Acta Illyrica čine sljedeći naučnici iz oblasti prahistorijske i antičke arheologije, te antičke historije : prof.dr. sc. Enver Imamović, emeritus ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), dr. sc. Branka Migotti, znanstvena savjetnica (Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; upraviteljica – Odsjek za arheologiju), prof.dr.sc. Milan Lovenjak ( Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani), prof.dr. sc. Snežana Ferjančić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), prof.dr.sc. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof.dr.sc.Bego Omerčević ( Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli), prof.dr.sc. Drago Župarić ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), doc.dr.sc.Ivan Basić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), doc.dr. sc. Marcel Burić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Počasni član redakcije ovog broja časopisa jeste akademik prof.dr.sc. Adila Pašalić Kreso, emeritus ( podpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH i kćerka uvaženog profesora Pašalića).
Recenzentski odbor ovog broj časopisa Acta Illyrica su sačinjavali: prof. dr. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju), prof. dr. Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju), dr. sc. Alka Domić Kunić (Viša znanstvena suradnica Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), doc.dr.sc. Almir Marić (Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, Odsjek za historiju) i dr.sc. Ivan Radman Livaja ( viši kustos, Arheološki muzej u Zagrebu). Svojim sugestijama, komentarima i savjetima recenzentski odbor je u velikoj mjeri doprinjeo kvaliteti časopisa.
Uz navedene naučnike doprinos kvaliteti časopisa kroz pojedinačni recenzentski rad su također dali i prof.dr. sc. Enver Imamović, emeritus ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju), prof. dr.sc. Dževad Drino (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), prof. dr. Edin Mutapčić (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli), prof. dr. Drago Župarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za latinski jezik i književnost), prof.dr.sc. Samir Aličić (Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Katedra za rimsko pravo), doc. dr.sc. Adnan Kaljanac (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju), doc. dr. sc. Marcel Burić (Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju),doc.dr.sc. Mersiha Imamović (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za historiju), dr.sc. Nedim Rabić ( Institut za historiju, Univerziteta u Sarajevu) i dr.sc. Dženan Dautović (Zavičajni muzej u Travniku).

Radovi koji su objavljeni u ovom broju časpisa obrađuju više različitih tematskih cjelina. U fokusu autora su bili sljedeći naučni problemi i pitanja : prahistorijska naselja i komunikacije Zapadnog Balkana, naselja i komunikacije u rimskom Iliriku, ekonomija rimskog Ilirika, metodološka istraživanja antičke historije i arheologije u kontekstu savremene historiografije, epigrafski spomenici kao izvor za izučavanje romanizacije i urbanizacije antičkog Ilirik, te ciljevi i posljedice rimskih osvajanja na balkanskom poluotok. Kroz analizu i problematiziranje spomenutih naučnih pitanja većina autora su se dotakli istraživanja koja je u tom kontekstu vršio profesor Pašalić. Treba istaći da su u ovom broju časopisa Acta Illyrica, pored domaćih autora, objavljeni radovi naučnika iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. To svakako dokazuje da časopis polahko u regiji postaje prepoznat kao ozbiljno naučno štivo.
Izdavač časopisa Udruženje BATHINVS se želi zahvaliti i svim recenzentima na izdvojenom vremenu, trudu i doprinosu kvaliteti časopisa. Posebna zahvalnost ide na adresu recenzentskog odbora. Svakako treba naglasiti da je veliki doprinos u stručnoj i tehničkoj realizaciji časopisa dao dr.sc. Edin Veletovac (predsjednik Udruženja BATHINVS) koji je u ovom broju obnašao funkciju sekretara Redakcije. Pored spomenutih, treba istaknuti i nesebičnu pomoć magistrica engleskog jezika i književnosti, Samra Čebirić koja je uradila lekturu (već prevedenih sažetaka od strane autora) i prijevod tekstova na engleski jezik. Svakako ne smijemo zaboraviti stručnu pomoć Elvire Poljak Bajramović, bibliotekarke Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kao i u prethodnom broju zahvaljući njenom angažmanu svi radovi su dobili biliotekarsku kvalifikaciju. Na kraju treba istaći da je autorica naslovnice drugog broja časopisa Acta Illyrica historičaraka Amra Mekić koja je ujedno bila zadužena za tehničku pripremu časopisa za štampu.
Udruženje BATHINVS i uredništvo časopisa koristi se prilikom da se posebno zahvali prijateljima i pokroviteljima Udruženja bez čije pomoći ovaj broj časopisa ne bi bilo moguće publikovati.

Glavna i odgovorna urednica
Amra Šačić Beća

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski

Deset godina „Bathinvsa“ !

ŠTA SMO TO URADILI DO SADA?   OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno