ŠESTA GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUŽENJA BATHINVS

        Proteklo je 6 godina otkako je grupa mladih stručnjaka iz oblasti antičke historije, arheologije i rimskog prava, u želji da pronađe svoje mjesto na bh naučno-historijskoj sceni, održala osnivačku skupštinu s ciljem osnivanja Udruženja u kojem je fokus stavljen na proučavanje i promoviranje drvenih i klasičnih civilizacija te ilirskog nasljeđa. Glavni motiv osnivača predstavljala je želja da se doprinose razvoju određenih naučnih oblasti ( historija, arheologija, rimsko pravo i sl.), te popularizaciji istih među širom javnošću. U ovom trenutku možemo sa ponosom istaknuti da u velikoj mjeri uspjevamo u svojoj namjeri.

        Od dana osnivanja do danas rad Udruženja BATHINVS može se ogledati kroz više različitih aspekata. Posebno se ponosimo organizacijom nekoliko naučnih skupova, 4 ciklusa javnih predavanja, 3 izložbe i više promocija svojih izdanja. Značajno je svakako spomenuti i našu izdavačku djelatnost, zahvaljujući kojoj do sada je objavljeno 5 monografija, turistički vodič te tri broja našeg Godišnjaka Acta Illyrica.  Koristeći se online platformom, koju smo stvorili zahvaljući našoj web i FB stranici, s radošću upoznajemo naše vjerne pratitelje sa događajima i stručnim publikacijama iz oblasti koje se odnose na naučne interese našeg Udruženje. 

       Prethodnu 2019. godinu u radu Udruženja BATHINVS obilježile su sada već poznate aktivnosti poput ciklusa javnog predavanja i izdavanja novog broja Godišnjaka Udruženja, ali i novine koje najbolje pokazuju koliki je istinski napredak Udruženja od trenutka osnivanja do sada. Zadržimo se na trenutak na ovim ,, ustaljenim“ aktivnostima na osnovu kojih je lakše pratiti naš rad i razvoj. U prvom redu bitno je spomenuti da je ove godine održan 4. ciklus javnih predavanja na temu  „Kulturno-historijski razvoj prostora gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne (Bathinvs) u rimskom periodu“. Ovaj projekat prvobitno je nastao kao ideje članova Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja da studentima Filozofskog fakulteta Univerzitet u Sarajevu upozna sa antičkom historijom prostora rijeke Bosne koji studenti Odsjeka za historiju izučavaju na prvoj godini svog studija. Istaknuti naučnici sa naše naučne scene poput prof. dr. Envera Imamovića, emeritusa; prof. dr. sc. Salmedina Mesihovića,  doc. dr. sc. Amre Šačić Beća, prof. dr. sc. Adnana Kaljanca, kustosa mr. Ajle Sejfuli i Moamera Šehovića, te mnogi drugi rado su se odazvali našem pozivu i podržali ovaj projekat. Zahvaljujući pozitivnom medijskom odjeku ovih ciklusa, ideja je prepoznata od strane više različiti organizacija i institucija ( Muzej Sarajeva, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Kantonalne ustanove za zaštićena prirodna područja etc ) koje su nam pomogli da ovaj projekat predstavimo široj javnosti i na većem geografskom prostoru. Izuzetno nam je zadovoljstvo spomenuti da se pozivi nižu sa različitih strana, te se u skorijoj budućnosti održavanje ovih ciklusa proširi na prostor Bosne i Hercegovine a možda i šire. Više o prethodnim ciklusima javnih predavanja možete pronaći OVDJE .

    Mislim da se s pravom može reći da najveći i najvažniji projekat Udruženja BATHINVS je Godišnjak Acta Illyrica. Treći broj ovog časopisa izašao je ove godine kao produkt naše izdavačke aktivnosti. Kao što je glavni urednik i ujedino predsjednik Udruženja doc. dr.  Edin Veletovac istaknuo: ,,.. u protekle tri godine ( Godišnjak je ) dobio neophodno (neformalno) priznanje od strane akademske zajednice, kako iz same Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, kao relevantno mjesto na kojem historičari i arheolozi koji se bave prahistorijskim i antičkim razdobljem mogu objavljivati svoje najnovije naučne doprinose.“ Značaj ovog projekta očituje se u činjenici da su svoje radove u dosadašnjim brojevima objavili neki od najvećih stručnjaka iz oblasti arhelogije, antičke historije, klasične filologije i rimskog prava u našoj regiji ( stručnjaci iz Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine).  Kao i u predhodnoj godini i u ovoj smo nastavili saradnju sa porodicom uvaženog profesora Pašalića, te je stoga pokrenuta nagrada sa njegovim imenom. Riječ je o Nagradi ,, Prof. dr. Esad Pašalić“ koja za cilj ima  da se podstakne rad studenata koji u procesu svog visokoškolskog obrazovanja pokazuju talenat i interes za izučavanjem najstarijeg arheološkog i historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Svrha nagrade jeste da na dostojanstven način, kroz  analizu stručnih publikacija, čiji je sadržaj blizak stvaralaštvu Esada Pašalića, ukaže na naučno naslijeđe istog.  Zadovoljstvo nam je istaknuti  da su ove godine dodjeljene nagrade pobjednicima ovog projekta. Više o ovome možete pročitati OVDJE.

    Jedno od najvećih priznanja za naš rad na Godišnjaku Acta Illyrica svakako dolazi i od činjenice da je časopis, pored postojanja u bazi podataka CEEOL koja je vodeća bibliotekarska baza akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe; od  ove godine indeksiran i arhiviran u američkoj bazi podataka Complementary Index (EBSCO host). Riječ je o bazi u kojoj je indeksirano više od 3,7 milijardi publikacija vodećih svjetskih izdavača i smatra se jednom od najcjelovitijih baza kada su u pitanju stručni časopisi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Naš časopis je prošao potrebnu evaluaciju i dobio potvrdu da zadovoljava visoke kriterije za indeksaciju i arhiviranje u bazi podataka EBSCO host; te će biti dostupan korisnicima EBSCO Discovery Service (EDS) koji trenutno koristi preko 14 000 naučnih i obrazovnih institucija širom svijeta. A ne smijemo zaboraviti spomenuti da je i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo propoznalo naše napore te su odobrili i fininsirali projekat ,, Kulturno-historijski razvoj prostora Bosne i Hercegovine u rimskom periodu sa akcentom na sarajevsku regiju“ koji je imao za cilj da širu javnost upozna sa jednim bogatim i specifičnim razdobljem ovog podneblja, a koje je generalno zanemareno ne samo u stručnoj literaturi, već i u mas medijima, te turističkoj ponudi.

    O prihvaćenosti Godišnjaka Acta Illyrica govori i činjenica da su u zadnje 2 godine održane čak tri promocije. Drugi broj Godišnjaka, posvećenog životu i djelu prof. dr. sc. Esada Pašalića, doživio je prvo predstavljanje u Sarajevu početkom marta 2019. godine. Promociju časopisa ugostio je Centar za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu  na čelu sa doc. dr. Amirom Duranovićem. Ulogu promotora ovog broja preuzeli su prof. dr. sc. emeritus Enver Imamović te prof. dr. sc. Adnan Kaljanac, čime su iznova pružili potporu radu Udruženja BATHINVS. Pristunima su se obratili i glavna i odgovoran urednica drugog broja Godišnjaka doc. dr. sc. Amra Šačić Beća koja je prisutnima iznijela više pojedinosti o samom nastanku ovog broja, te sekretar redakcije ( ujedino i predsjednik Udruženja ) dr. sc. Edin Veletovac koji je najavio da su u toku pripreme za treći broj Godišnjaka. Na kraju, riječ je uzela i akademik Adila Pašalić Kreso, a ujedno i kćerka Esada Pašalića, koja u svom izlaganju nije krila zadovoljstvo i priznanje za sve urađeno u proteklom periodu kako bi se što više sačuvalo sjećanje na lik i djelo prof. dr. sc. Esada Pašalića. Velika zainteresovanost javnosti potakla je šefa Katedre za historiju države i prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Dževada Drinu da, u prostorijama Univerzitetske biblioteke, predstavi već spomenuti drugi broj Godišnjaka zeničkoj javnosti. Prof. dr. Drino se našao i ulozi promotora istog, a glavna i odgovorna urednica  doc. dr. sc. Amra Šačić Beća dala je kratki pregled života i rada prof. dr. sc. Esada Pašalića. Promocija Trećeg broja Godišnjaka Acta Illyrica održana je krajem decembra 2019. godine u prostorijama dekanata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Promotor ovog broja bio je šef katedre za stari vijek Odsjeka za historiju Filozofskog fakluteta u Sarajevu, prof. dr. sc. Salmedin Mesihović , a prisutnima se obratio i doc. dr. sc. Amir Duranović, Voditelj Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Sarajevo i prodekan za NIR i MAS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predsjednik Udruženja BATHINVS i glavni i odgovorni urednik trećeg izdanja Godišnjaka Acta Illyrica, dr. sc. Edin Veletovac upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima Udruženja u 2019. godini, sa posebnim naglaskom na saradnju sa predstavnicima EBSCO kompanije. U završnom dijelu promocije javnosti se obratila i akademk dr. Adila Pašalić  Kreso, koja je još jednom istakla saradnju porodice Pašalić i Udruženja BATHINVS te zvanično proglasila  dobitnike Nagrade ,, Esad Pašalić“. Izvještaje sa gore spomenutih promocija možete pronaći na našoj zvaničnoj stranici.

   Na kraju ovog kratkog pregleda rada našeg Udruženja od srca se želimo zahvaliti svim našim suradnicima i svima vama koji pratite i podržavate rad našeg Udruženja. Ovom prilikom pozivamo i vas da svojim prijedlozima i idejama učestvujete u stvaranju plana rada Udruženja BATHINVS za ovu i naredne godine.

AUTOR: Ivana Božić

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski