U maju 2018. godine je u okviru izdavačke djelatnosti Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine…