Danas, 25. 4. 2016. u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. sci. Branka Migotti održala je predavanje koje je…