Prema definiciji ICOM-a ( International Council of Museums ) iz 2007. godine  „ Muzej je svaka nekomercijalna javna ustanova u…