Udruženje „BATHINVS“ je na sjednici održanoj 14.07.2021. godine donijelo odluku o produženju roka  za predaju radova za nagradu „Prof. dr….