Godine 2017. navršilo se pedeset godina od smrti čuvenog arheologa i historičara Esada Pašalića. Ova godišnjica je bila povod za…