Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije – knjiga sažetaka-

U sklopu promocije predstojećeg online naučnog skupa ,,Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije” koji Udruženje „BATHINVS“, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, donosimo vam sažetke radova koji će biti prezentirani na ovom skupu. Napominjemo da će videokonferencija biti održana 18.11.20121. godine, sa početkom u 18 sati, na ZOOM platformi a prenositi će se i na našoj Facebook stranici (naknadno će biti učitana i na našem Youtube kanalu).

Knjigu sažetaka možete preuzeti OVDJE.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski