TREĆA GODIŠNJICA OD OSNIVANJA UDRUŽENJE ZA PROUČAVANJE I PROMOVIRANJE ILIRSKOG NASLIJEĐA I DREVNIH I KLASIČNIH CIVILIZACIJA BATHINVS

Kratki pregled aktivnosti i realizacije projekata u prethodnoj godini

Danas Udruženje BATHINVS obilježava treću godišnjicu zasjedanja Osnivačke skupštine i zvaničnog postojanja udruženja. Sam taj početak za grupu mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, bio je prepun nedoumica i nesigurnosti. Jedno od glavnih pitanja bilo je da li će članovi Udruženja biti u mogućnosti da ispune ciljeve koje predviđa osnivački akt, da li će uspjeti približiti širim masama ove historijske periode ( drevnih i klasičnih civilizacija ) i slično. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo u protekle tri godine, pogotovo u prethodnoj 2016. godini, uspjeli ostvariti taj cilj. S ponosom, povodom našeg trećeg rođendana, možemo objaviti da smo tokom 2016. godine uspjeli realizirati nekoliko važnih projekata.

Jedna od prvih aktivnosti, koja svakako predstavlja novinu u radu Udruženja, bila je organizacija ciklusa javnih predavanja pod nazivom „ Dezdijatska politija i rimska civilizacija na izvoru rijeke BATHINVS “. Predavanja su održana u aprilu 2016. godine na Ilidži ( arheološki lokalitet Aquae S(…) i Vrelo Bosne). Učešće u projektu su uzeli stručnjaci sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Muzeja Sarajeva, te Sveučilišta u Zagrebu. Partner projekta je bila Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja. Gosti predavači na ovom ciklusu bili su prof. dr. sci. Salmedin Mesihović, viša asistentica dr. sci. Amra Šačić, tadašnji direktor Muzeja Sarajeva Moamer Šehović, MA i mladi arheolog i historičar sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Filip Budić, MA. Koordinatori projekta ispred Udruženja BATHINVS bili su Ivana Božić, BA i Dženan Brigić, MA. Cilj projekta je popularizacija nauke i podizanje svijesti o antičkom nasljeđu. To je bila jedna od rijetkih prilika kada su građani mogli slušati predavanja univerzitetskih i muzejskih stručnjaka izvan učionica, amfiteatara i muzeja. Gosti su mogli čuti dosta zanimljivih podataka o Velikom ilirskom ustanku ( jednom od najvećih ratova koji su Rimljani vodili ) čije je teritorijalni nukleus bio u dolini rijeke Bosne (Bathinus). Prisutni su imali priliku pogledati ostatke javnih građevina koje su nekada činile središte rimskog grada Aquae na Ilidži, te saznati koji su to najstariji pisani spomenici sa prostora današnjeg Sarajeva. Projekat se bazira na višegodišnjoj platformi sa ciljem da ovaj vid predavanja postane tradicionalan. Podvlačimo da smo izuzetno zadovoljni posjetom navedenog događaja što svakako implicira potrebu za održavanjem ovog vida promocije najstarijeg kulturno – historijskog nasljeđa.

Drugi događaj koji je obilježio rad Udruženja BATHINVS u prethodnoj godini jeste organizovanje naučnog skupa na temu ,, Cilj i posljedice rimskog osvajanja područja današnje Bosne i Hercegovine “. Skup je organizovan 12. 10. 2016. godine u saradnji sa Vijećem Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Zadovoljstvo nam je istaći da to još jedna u nizu institucija koje su prepoznale naš rad i napore Udruženja u promociji antičkog nasljeđa. Shodno tome Udruženju je ponuđena saradnja na projektu koji je okupio poznata lica bh historije antičkog perioda poput prof. emeritusa dr. sci. Envera Imamovića, prof. dr. sci. Bege Omerčevića, prof. dr. sci. Salmedina Mesihovića, prof. dr. sci. Adnana Busuladžića, doc. dr. sci. Almira Marića, te ostalih djelatnika Odsjeka za historiju i katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta u Tuzli, Fakulteta humanističkih nauka sa Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara, Muzeja Sarajeva, Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Udruženja BATHINVS. Idejni tvorac navedenog projekta i predsjednik organizacionog odbora je prof. emeritus dr. Enver Imamović, dok je sekretar organizacionog odbora članica Udruženja Sanda Hasagić, MA. Veliko nam je zadovoljstvo i čast najaviti da će upravo u izdanju Udruženja BATHINVS biti objavljeni radovi sa ovog naučnog skupa.

Govoreći o izdavaštvu Udruženja BATHINVS s ponosom da je prvi broj Godišnjaka Udruženja Acta Illyrica u procesu štampanja i u narednim danima može se očekivati najava promocije istog. U izradu časopisa uložen je veliki trud i napor te smo uspjeli za recenzente okupiti veliki broj stručnjaka iz regiona. Petnaest radova koji su dobili pozitivne ocjene stručnih recezenata uskoro će ugledati svjetlo dana. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr. sci. Salmedin Mesihović, a redakciju sačinjavaju dr. sci. Branka Migotti (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), prof. dr. sci. Bego Omerčević (Filozofski fakultet u Tuzli), prof. dr. sci. Drago Župarić (Filozofski fakultet u Sarajevu), viša ass. dr. sci. Amra Šačić (Filozofski fakultet u Sarajevu), Edin Veletovac, MA ( predsjednik Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog nasljeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS). Sekretar redakcije je potpredsjednica Udruženja Ivana Božić, BA. Prvi broj predstavljati će radovi koji su izlagani na naučnom skupu ,,Godine razvoja i integracije – 2 000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele u provinciji Dalmaciji “, a kao autori pojavlju se priznati stručnjaci iz zemlje i regiona. Ovo je ujedno najznačajniji projekat koji je do sada realiziralo Udruženje. Godišnjak Udruženja BATHINVS Acta Illyrica je zamišljen kao godišnja publikacija indeksirana u svjetskim bibliotekarskim bazama podataka. Uvjereni smo da će Acta Illyrica postati nezaoblazna literatura na regionalnoj naučnoj sceni. Časopis se štampa zahvaljući financijskoj podršci firme „Babilon“ d.o.o. Tuzla. I ovim putem Udruženje BATHINVS se koristi prilikom da se zahvali prof. dr. Sci. Begi Omerčeviću sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli na doprinosu i podršci bez koje ovaj projekat ne bi bilo moguće realizirati. U narednom periodu saznati ćete puno više o ovom časopisu …

Jedna od novina u radu Udruženja BATHINVS svakako je i vođenje intervjua sa stručnjacima iz pojedinih oblasti vezanih za historiju i arheologiju. Ove godine imali smo zadovoljstvo razgovarati sa mr. Ajlom Sejfuli, kustostom arheologom Zavičajnog muzeja u Travniku, na temu obilježavanja Međunarodnih dana muzeja. Od mr. Sejfuli smo saznali između ostalog na koji način Zavičajnog muzeja u Travniku populariše najstarije nasljeđe Bosne i Hercegovine. Budući da u svom programu rada Udruženje nastoji istaći i značaj drevnih civilizacija uradili smo jedan interviju i na tu temu. Moramo priznati da nije bilo nimalo lako naći kompetentnog sagovorinka na ovu temu budući da u regionu Zapadnog Balkana nema doktorskog studija iz ove oblasti, pa je tako i broj naučnika koji se bave izučavanjem egipatske civilizacije dosta ograničen. Ipak treba podvući da se izučavanje ljudske prošlosti ne može niti zamisliti bez detaljnog poznavanja staroegipatske civilizacije. Stoga je krajem godine urađen interviju na temu egipatske kulture i civilizacije sa Nenadom Markovićem — doktorantom egiptologije na Filozofskom fakultetu u Pragu. Paralelno sa suradnjom sa istaknutim imenima historijske i arheološke scene, pokušavamo da i mladim kolegama – studentima ovih oblasti pružiti priliku da svojim doprinosom pomognu radu nađeg Udruženja. Jedan od glavnih vidova ove suradnje svakako je mogućnost da nakon praćenja pojedinih događanja na naučnoj sceni napišu izvještaje koje onda mi objavimo na našim zvaničnim stranicama. Tako da na stranici Udruženja BATHINVS za sada imate priliku pročitati izvještaj mladog studenta Odsjeka za historiju Fadila Hadžiabdića na temu održavanja prvog ciklusa javnih predavanja, te mlade studentice Katedre za arheologiju Dženefe Merdanić koja je pratila našu saradnju sa Vijećem Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Na svojim zvaničnim web i facebook stranicama Udruženje je promoviralo najnovija otkrića iz oblasti prahistorijske i antičke arheologije. Trudili smo se da kroz vlastiti rad ilirsku prošlost približimo zainteresovanim za istu. Izdvojili smo najznanimljivije činjenice iz historije autohtonih naroda sa prostora Bosne i Hercegovine ( i Zapadnog Balkana) i objavljivali ih u formi online slideshow. Cilj je da se kroz 10 zanimljivih činjenica sagleda kulturno – historijski razvoj naroda poput Ardijejaca, Autarijata, Dezidijata, Daorsa, Breuka, Mezeja, Delmata, Naresa itd … Autor svih ,,slides“ je Udruženje. Također na web stranici uveli smo i rubriku na Današnji dan gdje smo isticali određene događaje iz egipatske, grčke i rimske historije koji su se desili na određeni datum. U više navrata prisustvovali smo promocijama knjiga, katalog i časopisa, od kojih bi izdvojili promociju kataloga ,, Antički epigrafski i kultni spomenici sarajevskog kraja “ autora Moamera Šehovića, MA.

I u narednom periodu Udruženje BATHINVS očekuje više zanimljivih događaja i aktivnosti od kojih možemo spomenuti primanje novih članova. Zatim priprema posebnog izdanja ,, Acta Illyrica “ u saradnji sa Vijećem Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kao i nastavak i stvaranje novih saradnja sa eminentnim ličnostima historijske, arheološke i pravne scene ovog regiona. Za sve ostale detalje i novosti o našim planovima i aktivnostima u budućnosti svakako je potrebno da pratite rad našeg Udruženja. I na samom kraju želimo se zahvaliti svim našim suradnicima i svima vama koji pratite i podržavate rad našeg Udruženja. Ovom prilikom pozivamo i vas da svojim prijedlozima i idejama učestvujete sa nama u stvaranju plana rada Udruženja BATHINVS za ovu i naredne godine.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski