Treći broj časopisa “Acta Illyrica” : RIJEČ UREDNIKA

U trećem broju Godišnjaka “Acta Illyrica” publikovano je pet naučno-istraživačkih radova. Kao novitet u ovom broju, izdvaja se sekcija prikaza gdje je također objavljeno pet radova, od čega su četiri  studentski radovi koji su osvojili prva tri mjesta za nagradu “Prof. dr. Esad Pašalić”. Radovi poslani od strane autora koji nisu pozitivno ocijenjeni od strane recenzenata nisu publicirani. Uredništvo i redakcija ocjenu kvaliteta pristiglih radova u potpunosti prepušta na procjenu recenzetskom odboru. Uputstva prema kojima su recenzenti ocjenjivali radove nalaze se na web stranici Udruženja “BATHINVS”, te kao dodatak u ovom broju časopisa. Za razliku od prethodnog broja, te širokog spektra pristiglih radova, u ovom broju pet naučno-istraživačkih radova obrađuju problematiku koja se tiče rimskog perioda na prostoru Zapadnog Balkana. Sa velikim ponosom i zadovoljstvom možemo reći da se i u ovom broju redakcionog odbora ponovo nalaze naučnici i stručnjaci koji predstavljaju najveće autoritete u poljima svog djelovanja, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja regiona. Tako redakciju trećeg broja časopisa čine sljedeći naučnici iz različitih oblasti (prahistorijske i antičke arheologije, klasične filologije, te antičke historije): prof. dr. sc. Enver Imamović, emeritus (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. sc. Branka Migotti, znanstvena savjetnica (Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti); prof. dr. sc. Milan Lovenjak (Filozofski fakultet u Ljubljani); prof. dr. sc. Snežana Ferjančić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu); prof. dr. sc. Bego Omerčević (penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli); prof. dr. sc. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. sc. Drago Župarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu); doc. dr. sc. Ivan Basić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), doc. dr. sc. Siniša Bilić-Dujmušić (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu); doc. dr. sc. Marcel Burić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); doc. dr. sc. Lucijana Šešelj (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci); dr. sc. Ivan Radman-Livaja (Arheološki muzej u Zagrebu), doc. dr. sc. Amra Šačić Beća (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu).

            Recenzentski odbor ovog broja časopisa “Acta Illyrica” čine: prof. dr. sc. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju); prof. dr. sc. Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za arheologiju), doc. dr. sc. Domagoj Tončinić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Alka Domić Kunić, znanstvena suradnica (Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) i doc. dr. sc. Mersiha Imamović (Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli).

            Kao što je već ranije navedeno, svi radovi objavljeni u ovom broju bave se problematikom za vrijeme rimske prisutnosti na prostoru Zapadnog Balkana. Dva rada obrađuju problem municipija, jedan na prostoru Sarajeva, a drugi u Kominima u Crnoj Gori. Jedan rad se bavi metodologijom istraživanja rimskih komunikacija na prostoru Bosne i Hercegovine u prethodna dva stoljeća. Posljednja dva rada obrađuju vojnu historiju rimskog perioda, ali s potpuno različitog aspekta. Stručni recenzenti su dva rada ocijenili kao izvorne naučne radove, dok su tri rada klasificirana u kategoriju preglednih radova. Posebno nas raduje što su svi autori objavljenih radova mladi naučnici koji predstavljaju budućnost antičke historiografske i arheološke misli u BiH. 

            Ono što je posebno važno istaknuti jeste da je od ovog broja časopis “Acta Illyrica” indeksiran i arhiviran u američkoj bazi podataka EBSCO host. U ovoj bazi je indeksirano više od 3,7 milijardi publikacija vodećih svjetskih izdavača i smatra se jednom od najcjelovitijih baza kada su u pitanju stručni časopisi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. U augustu mjesecu 2019. godine potpisan je ugovor između Udruženja “BATHINVS”, izdavača časopisa “Acta Illyrica” i predstavnika EBSCO kompanije. Prije potpisivanja ugovora, časopis je prošao potrebnu evaluaciju i dobio potvrdu da zadovoljava visoke kriterije za indeksaciju i arhiviranje u bazi podataka EBSCO host. Časopis će biti dostupan korisnicima EBSCO Discovery Service (EDS) koji trenutno koristi preko 14 000 naučnih i obrazovnih institucija širom svijeta. Shodno navedenom, svi autori, čiji su radovi objavljeni ili će biti objavljeni u našem časopisu, dobijaju garanciju da će njihov rad biti indeksiran u EBSCO host. Pored toga, podsjećamo da je časopis “Acta Illyrica” u bazi podataka CEEOL koja je vodeća bibliotekarska baza akademskih časopisa i knjiga sa prostora srednje i istočne Europe. Kao i do sada, uredništvo će nastojati da u narednom periodu poveća broj baza podataka u kojima će časopis biti indeksiran kako bismo opravdali svoje djelovanje u okvirima naučnog diskursa.

            Udruženje “BATHINVS” se želi posebno zahvaliti svim recenzentima koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme, te uložili značajan trud i rad da bi povećali kvalitetu objavljenih radova, kao i kompletnog časopisa. Veliku zahvalnost za svoj rad i doprinos želimo izraziti doc. dr. sc. Amri Šačić Beća (članica Nadzornog odbora) koja je uložila svoje veliko znanje u izradi ovog broja. Također, značajan doprinos koji se tiče tehničkog i vizualnog izgleda časopisa dugujemo i članici Udruženja “BATHINVS”, Arneli Selimović, MA, koja je za ovaj broj obavljala funkciju sekretara Redakcije. Ne smijemo zaboraviti ni stručnu pomoć koju već treću godinu zaredom pruža Elvira Poljak Bajramović, bibliotekarka Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojojovom prilikom izražavamo veliku zahvalnost zbog  angažmana i nesebičnosti da svaki rad dobije bibliotekarsku kvalifikaciju. Na kraju, ali ništa manje važno, dapače, zahvaljujemo se Samri Čebirić, MA, na prijevodima tekstova na engleski jezik te lektorisanju istih, kao i dipl. Amri Mekić na vizualnom izgledu naslovnice i tehničkoj pripremi časopisa.

            Udruženje “BATHINVS” ovom prilikom posebnu zahvalnost izražava Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo koje je u okviru projekta  Kulturno-historijski razvoj prostora Bosne i Hercegovine u rimskom periodu sa akcentom na sarajevsku regiju finansijski podržalo publikovanje trećeg broja  Godišnjaka Udruženja “BATHINVS”  “Acta Illyrica”.

            U konačnici, zahvaljujemo se svim bliskim saradnicima i prijateljima bez čije pomoći ni ovaj broj časopisa ne bi bilo moguće publikovati.

Glavni i odgovorni urednik

Edin Veletovac lsdl

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski