U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “SJEVERNA BOSNA U OKVIRIMA RIMSKE PANONIJE / NORTHERN BOSNIA WITHIN THE BOUNDS OF ROMAN PANNONIA”, AUTORICE AMRA ŠAČIĆ BEĆA

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija
„BATHINVS“  organiziralo je promociju knjige “Sjeverna Bosna u okvirima rimske
Panonije / Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia”, autorice Amra Šačić
Beća. Promocija je održana u srijedu, 13. decembar 2023. godine sa početkom u 14 sati u
Plenarnoj sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Domaćin promocije je
Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Ispred Centra za Balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
promociju je otvorio prof.dr.sc.Adnan Kaljanac, član Centra za Balkanološka ispitivanja.
Profesor Kaljanac je izrazio zadovoljstvo što je knjiga nakon Tešnja, Prijedora, Brčkog i
History Festa samostalno predstavljena u Sarajevu. Kao uvodničar istao je da je važno da se u
ulozi promotora nalaze strani stručnjaci koji se u okviru svog naučnog opusa bave sličnim
temama. Prisutne je upoznao sa biografijom autorice akcentirajući da je knjiga „Sjeverna
Bosna u okvirima rimske Panonije / Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia”
nastala kao rezultat dopune dijela doktorske disertacije koju je Šačić Beća 2016. odbranila na
Univerzitetu u Ljubljani. U uvodnom dijelu profesor Kaljanac je također pohvalio Udruženje
„BATHINVS“ za doprinos u promociji izučavanju klasičnih nauka i arheologije, posebno
ističući činjenicu da je Goišnjak Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica“ postala jedan od
najboljih stručnih časopisa u zemlji i regiji što potvrđuje činjenica da je krajem 2023.
uvrštena u listu referentnih naučnih časopisa u Italiji.
Promotorica knjige su dr. sc. Alka Domić Kunić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
se ukratko osvrnula na sva poglavlja knjige. Između ostalog dr. Domić Kunić je podvukla da
je „jedan od najboljih pokazatelja sustavnosti znanstvenog istraživanja i iz njega proizašle
kvalitete jednog znanstvenog djela svakako je i popis korištenih literarnih izvora i recentne
literature. Uz iznimno širok spektar epigrafičkih i narativnih izvora, u knjizi je korišteno
tristotinjak znanstvenih radova s naglaskom na rezultate najnovijih istraživanja iz oblasti
rimske provincijalne povijesti i arheologije.Monografija Sjeverna Bosna u okvirima rimske
Panonije autorice Amre Šačić Beća predstavlja nezaobilazan i znatan prilog poznavanju
povijesti i arheologije rimskodobne Panonije, i kao takav na veliku je korist znanstvenoj
zajednici, a to će biti i ubuduće, mladim generacijama koje tek stasaju i ulaze u svijet
znanosti.“
Drugi promotor, doc. dr. sc. Feđa Milivojević (Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet) je
obratio pažnju posebno na pitanje podjele provincije Ilirik koje su u knjizi problematizira.
Također za Milivojevića posebno je bio važan metodološki aparat koji autorica uspješno
primjenjuje u radu. Knjiga je dvojezična, te će tako biti dostupna i čitateljima van našeg
jezičkog područja.
Autorica knjige prof.dr. Amra Šačić Beća rekla je da sud o knjizi trebaju dati njene kolege i
drugi zainteresirani čitatelji, a ona je iskoristila priliku da se zahvali svima koji su dali svoj
doprinos u realizaciji ovog zahtjevog projekta.

Na kraju promocije prisutnim se putem video linka iz Berlina obratio akademik prof.dr.sc.
Blagoje Govedarica. Uvaženi akademik Govedarica je pohvalio rad Udruženja
„BATHINVS“ i izrazio zadovoljstvo što je Centar za balkanološka ispitivanja Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bio domaćin promocije.
Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija
„BATHINVS“ zahvaljuje svim gostima koji su svojim prisustvom uveličali promociju našeg
posljednjeg monografskog izdanja, posebnu zahvalnost dugujemo Centaru za balkanološka
ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i uvaženim protorima.

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski