UDRUŽENJE BATHINVS SLAVI 10 GODINA POSTOJANJA!

Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, osnovano prije 10 godina, 28. februara 2014. godine, danas s ponosom obilježava svoj deseti rođendan. Kroz proteklo desetljeće, Udruženje je predano posvećeno proučavanju različitih aspekata historije, arheologije, prahistorije i drugih relevantnih disciplina koje obuhvaćaju bogato naslijeđe ilirskog područja i klasičnih civilizacija. Jedan od glavnih stupova aktivnosti Udruženja jest izdavanje vlastitog časopisa koji služi kao platforma za objavljivanje znanstvenih radova, istraživanja različitih tema. Ovaj časopis postao je nezaobilazno sredstvo za razmjenu ideja i informacija među stručnjacima iz različitih dijelova svijeta, pridonoseći tako daljnjem napretku u istraživanju ovih područja. Kroz svoje projekte, inicijative i saradnje s relevantnim institucijama i stručnjacima, Udruženje je steklo prepoznatljivost u javnosti kao autoritetna i pouzdana organizacija koja promiče važnost istraživanja i očuvanja kulturnog naslijeđa. Njegovi članovi su aktivno angažirani u organiziranju različitih događaja, tribina, predavanja i izložbi s ciljem podizanja svijesti o značaju ilirskog naslijeđa i drevnih civilizacija te poticanja interesa javnosti za ova važna područja istraživanja.  Kroz kontinuirani rad i predanost svojoj misiji, Udruženje BATHINVS nastavlja svoj put kao ključni karakter u proučavanju bogate historijske i kulturne baštine regije, istovremeno se pripremajući za nove izazove i doprinoseći daljnjem razvoju ovog znanstvenog polja. U prošlogodišnjoj, 2023. godini održano je niz aktivnosti.

U mjesecu martu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je održana promocija šestog broja čaospisa Acta Illyrica, a promotori su bili prof.dr. Drago Župarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof.dr. Almir Marić (Filozofski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru) i doc.dr. Mirza Hebib (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu). Tom prilikom dodijeljene su i nagrade “Prof.dr. Esad Pašalić.” Međunarodni dan muzeja, koji se obilježava svake godine 18. maja, predstavlja važan trenutak posvećen promicanju uloge muzeja kao ključnih institucija za čuvanje, istraživanje i intepretaciju kulturnog i prirodnog naslijeđa. U tu čast, 18.5.2023. u prostorijama Muzeja Kozare održana je promocija knjige “Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia / Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije”, autorice Amre Šačić Beća, u izdanju Udruženja. Promotori ovog izdanja bili su prof.dr. Adnan Kaljanac (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Daniela Rodosavac (Muzej Kozara). Knjiga je izazvala značajno interesovanje u akademskoj javnosti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan njenih granica.

Na History Festu, događaju koji je posvećen historiji, a održava se u Bosni i Hercegovini od 2017. godine je učestvovalo i Udruženje BATHINVS, koje je predstavilo nekoliko svojih izdanja. Među njima su bile knjige “Bitka za Ilirik”, “Geneza zla – Agrarna kriza: ekonomski i socijalni pad Republike”, “Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia / Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije / Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije.

U Muzeju Brčko Distriktita, 24.8.2023. godine, također, je održana promocija izdanja Udruženja BATHINVS. Posjetitelji su se imali priliku upoznati se sa knjigom “Bitkom za Ilirik” i “Norther Bosnia within the bounds of Roman Pannonia / Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije”, autorice prof.dr. Amre Šačić Beća. Također, predstavljen je i časopis “Acta Illyrica.”

Članovi Udruženja BATHINVS se se 20.11.2023. godine odazvali pozivu Muzeja Kakanj da učestvuju na javnoj tribini pod nazivom  “Identiteti stanovništva Bosne i Hercegovine kroz historiju – čija je Bosna?” U ime Udruženja BATHINVS, na tribini su sudjelovali prof.dr. Amra Šačić Beća s temom “Ilirski i panonski narodi – najstariji po imenu poznati stanovnici današnje Bosne i Hercegovine”, te dr. Edin Veletovac sa temom “Počeci kršćanstva na prostoru Bosne i Hercegovine i kasnoantičke bazilike u srednjoj Bosni.” Na tribini je učestvovao i prof.dr. Husnija Kamberović, koji je raspravljao o problematici modernih identiteta. Moderatorica događaja bila je kustosica Muzeja Kakanj, Amra Veispahić.

Top of Form

Tradicionalno, i ove godine održan je sedmi ciklus javnih predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a predavač je bio doc.dr. Feđa Milivojević, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tema predavanja bila je “Nastanak provincije Ilirik.” Domaćin ovogodišnjeg ciklusa javnih predavanja bio je Centar za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a moderatorica predavanja bila je Dženana Kurtović, MA, sekretar Udruženja BATHINVS.

Iste sedmice, 13.12.2023. u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine predviđena je promocija našeg izdanja “Northerh Bosnia within the bounds of Roman Pannonia / Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije”. Knjigu su promovisali dr. Alka Domić Kunić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i doc.dr. Feđa Milivojević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci). Moderator promocije je prof.dr. Adnan Kaljanac. Svojim radom, Udruženje BATHINVS nastavlja inspirirati i educirati javnost, te ostaje važan faktor u promicanju kulturne i naučne svijesti, te razumijevanja.

Kao i svaki kraj godine u radu Udruženja “BATHINVS” obilježilo je izdavanje novog broja časopisa “Acta Illyrica”. U ovom broju časopisa objavljeno je deset naučnih radova stručnjaka iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Autori objavljenih radova dolaze iz različitih naučnih institucija kao što su Österreichisches Archäologisches Institut, Arheološki institut u Beogradu, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Univerziteta u Banja Luci, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, te Univerziteta u Sarajevu. Posljednje stranice časopisa rezervisane su za prikaze najnovijih izdanja iz teoretske arheologije i rimskog prava, te dva prikaza knjiga najboljih radova koji su konkurisali za nagradu “Prof.dr. Esad Pašalić”. Pored stručnjaka iz matične Bosne i Hercegovine, članovi Redakcionog odbora dolaze iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Italije, Austrije, Australije i Velike Britanije. Naslovnicu časopisa krasi neobjavljeni arheološki materijal iz ženskog groba iz kasnog brončanog doba, koji je ponađen na lokalitetu Gradina u Mravićima kod Doboja (općina Doboj Jug) i pohranjen je u depou Muzeja u Tešnju. Na taj način izdavač želi da kroz sadržaj naslovnice promoviramo prahistorijsko i antičko naslijeđe Bosne i Hercegovine i šire regije. U kontekstu međunarodne prepoznatljivosti časopisa prošle godine urađen je još jedan važan korak. Godišnjak Udruženja „BATHINVS“ Acta Illyrica je naime  2023. godine uvršten u kategoriju naučnih časopisa područja 10 za antiku, klasičnu filozofiju i umjetnost (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10) prema evaluciji koju vrši Italijanska nacionalna agencija za evaluaciju univerziteta i istraživačkih instituta (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)) https://www.anvur.it/.

Sada kada Udruženje “BATHINVS” obilježava 10 godina od svog osnivanja nabrojati ćemo najvažnije aktivnosti :

OBJAVLJENE KNJIGA: 6 monografija, 2 izdanja izvora i 1 Vodič za turiste

SEDAM BROJEVA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA”: ukupno 75 naučnih radova

TRI NAUČNA PROJEKTA:

 1. Kulturno-historijski razvoj prostora  Bosne  i  Hercegovine u rimskom periodu sa akcentom na sarajevsku regiju (2019)
 2. Baština sarajevske regije u kontekstu prahistorijskog i antičkog naslijeđa (2020)
 3. Tekovine rimske kulture na prostoru  sarajevske  regije (2021)

SEDAM CIKLUSA JAVNIH PREDAVANJA:

Gostovanje renomiranih predavača sa : Austrijske akademije nauka i umjetnosti, Hrvatskog katoličkog sveučilišta(Zagreb), Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Muzeja Istočne Bosne u Tuzli, Muzeja Sarajeva i Zavičajni muzej Travnik

DODJELA NAGRADE „Prof.dr. Esad Pašalić (2019 – 2023)

TRI NAUČNE KONFERENCIJE :

– Godine razvoja i integracije – 2000 godina od namjesništva Publija Kornelija Dolabele (2014)

– Cilj i posljedice rimskog osvajanja područja današnje Bosne i Hercegovine (2016)

– COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (2017)

DVIJE VIDEO KONFERENCIJE :

Pitanje identiteta u Iliriku: određivanje i samoodređivanje(2020)

Tekovine rimske kulture na prostoru sarajevske regije (2021)

TRI IZLOŽBE :

 • Infra-strukturna slika rimske provincije Dalmacije (2014)
 • Razvojni put kršćanske religije i nje-gova sveprisutnost od najranijeg povijesnog perioda u Bosni i Hercegovini (2015)
 • COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (2017)

JEDNA TRIBINA

 • Bosna pod rimskom vlašću (2021)

JEDNA RADIONICA ZA DJECU

 • Infra-strukturna slika rimske provincije Dalmacije (2014)

12 PROMOCIJE BATHINVS IZDANJA

 • Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet
 • History Fest
 • Zavičajni muzej Visoko
 • Muzej Tešanj
 • Muzej Kozare u Prijedoru, Muzej Brčko Distrikta

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski