Udruženje Bathinvs slavi deveti rođendan od osnivanja!

Udruženje za proučavanje i  promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS danas, 28.02.2023. godine, obilježava DEVET godina od svog osnivanja!
Imajući u vidu ono što smo do sada ostvarili možemo reći da iza nas stoje godine velikog truda i zalaganja, koje su prepoznate od strane domaće i svjetske javnosti.

Ukratko, predstavit ćemo aktivnosti koje su obilježile prošlogodišnju godinu.

U martu je Udruženje organizovalo promociju petog broja časopisa Acta Illyrica. Domaćin događaja bio je kao i svaki put do sada bio Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odnosno Centar za historijska istraživanja kao sastavna jedinica istog. Promotori časopisa bili su prof.dr. Ivan Basić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), prof.dr. Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), prof.dr. Danijel Džino (Department of History and Arhaeology, Macquarie University), prof.dr. Sanja Ljubišić (Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci). Moderatorica promocije bila  je prof.dr. Amra  Šačić  Beća  (Filozofski  fakultet  Univerziteta  u  Sarajevu. U sklopu promocije, sada već tradicionalno, dodijeljene su i nagrade studentima za najbolje radove koji su učestvovali u nagradnom konkursu “Prof. dr. Esad Pašalić”, a prisutnima su se obratili  Jasmina Pašalić, kćerka Esada Pašalića i Feđa Milivojević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Početkom  aprila,  Udruženje  “BATHINVS”  je  objavilo  monografiju  “Sjeverna  Bosna u okvirima rimske Panonije / Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia”  autorice  prof.  dr.  sc.  Amre  Šačić  Beća.  Djelo  je  dopunjena  i  proširena  verzija  dijela  doktorske  disertacije  koju  je  autorica  odbranila  na  Filozofskom  fakultetu  Univerziteta  u  Ljubljani.  Obogaćena mapama koje potiču iz pera Emira Durmiševića, a utemeljene na historijskim izvorima, monografija čitaocima pruža uvid u prostor današnje Bosne i Hercegovine u antičko doba. Autorica je ponudila i katalog epigrafskih spomenika koji se vežu za spomenutu tematiku. Pored fotografija, uz svaki spomenik se nalazi historijat spomenika, dimenzije, izvorni natpis i transkripcija, tj. moguće čitanje natpisa. Koristeći tematsku, hronološku, kvantitativnu i kvalitativnu metodu, unutrašnju i vanjsku kritiku izvora, autorica je približila život ilirskog stanovništva koje je naseljavalo područje današnje sjeverne Bosne i ukazala na njihov historijski razvoj.

Krajem  istog  mjeseca,  Udruženje  je  na  poziv  JU  Muzej  Tešnja  u  istoimenom  gradu  održao  promociju  posljednjeg  petog  broja  Godišnjaka  Acta Illyrica,  kao  i  tek  objavljene  publikacije  “Sjeverna  Bosna  u  okvirima  rimske  Panonije  /  Northern  Bosnia  within  the  bounds  of  Roman  Pannonia.” Promocija je održana u prostorijama Opće biblioteke Tešanj, pod pokroviteljstvom Općine Tešanj. Promotori ovih izdanja bili su doc. dr. Mersiha Imamović (nosilac kolegija Stari vijek na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i Adisa Lepić, MA (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, načelnik arheološkog odjeljenja). Moderator promocije bila je direktorica JU Muzej Tešnja, magistrica Mensura Mujakanović. Prisutnima se također obratila i autorica Amra Šačić Beća koja je pružila jedan detaljniji uvid u njenu monografiju. U okviru promocije je održano i kraće predavanje sa temom “Rimsko osvajanje sjeverne Bosne”.

Tradicionalno, u  mjesecu  maju,  Udruženje  “BATHINVS”  u  saradnji  sa  Muzejom  istočne  Bosne i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, upriličilo je šesti u nizu ciklus javnih predavanja. Događaj se održao u prostorijama Muzeja istočne Bosne. Tema ovogodišnjeg   ciklusa   javnih   predavanja   bila   je   “Kulturno-historijsko   naslijeđe   iz  rimskog  doba  na  području  sjeveroistočne  Bosne  –  otkriće  rimskog  vodovoda  u  Gornjoj  Tuzli”.  Predavači  na  ovom  ciklusu  javnih  predavanja  bili  su:  doc.  dr.  Mersiha Imamović (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli), Dženan Brigić (kustos arheolog Muzeja  istočne  Bosne  i  potpredsjednik  Udruženja  “BATHINVS”),  te  Amina  Prlić  i  Nermina  Bikić,  studentice  na  magistarskom  studiju  na  Odsjeku  za  historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Prije početka javnog predavanja prisutnima se  obratio  i  Ljubiša  Veljković,  direktor  Muzeja  istočne  Bosne,  koji  je  pozdravio  prisutne  i  poželio  dobrodošlicu  gostima  i  predavačima.

Kao  i  prethodnih  godina,  Udruženje  “BATHINVS”  je  nastavilo  saradnju  sa  porodicom  profesora  Esada  Pašalića,  te  u  čast  jednog  od  utemeljitelja  antičke  arheologije u BiH raspisan javni poziv za nagradni fond. Prvo mjesto osvojila  je Amina Abaspahić (studentica drugog ciklusa studija na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu), drugo Tarik Šatara (student drugog ciklusa studija na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu), dok je treće pripalo studentici Lamiji Keso (drugi ciklus studija na Odsjeku  za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu).

Kruna cjelokupnog godišnjeg rada bilo je izdavanje šestog broja časopisa Acta Illyrica u decembru 2022. godine. U ovom se nalazi ukupno devet naučnih i stručnih radova. Jedan rad pripada bibliografskom tipu članka, jedan rad kategoriziran je kao izlaganje sa konferencije, dok se u sekciji Prikazi ukupno nalazi pet radova, od čega su tri rada studenata, koji su osvojili prva tri mjesta na ovogodišnjem Javnom pozivu “Prof.  dr.  Esad  Pašalić”.  Kada  je  riječ  o  naučnim  radovima,  četiri  rada  su  klasificirani  kao  izvorni  naučni  radovi,  a  četiri  rada  su  stručni  recenzenti  okarakterizirali  kao  pregledne  naučne  radove.  Također,  u  ovom  broju objavljen je i jedan stručni rad. Ono što nas raduje jeste činjenica da su u šestom broju časopisa objavljeni radovi koji obuhvataju skoro sve oblasti antičke  historije  kojima  se  Acta Illyrica primarno bavi.

Tri članka od ukupno deset objavljenih bavi problemima  iz  rimskog  prava.  Tri  rada  pripadaju  i  oblasti  arheologije,  gdje  se  u  jednom  radu autor bavi razdobljem neolita, a druga dva obrađuju nalaze iz rimskog perioda. Jedan  rad  se  bavi  indigenom  zajednicom  Japoda  i  područjem  koje  su  naseljavali  u dolini rijeke Une na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. Također, jedan rad u svom tematskom okviru analizira područje gornjeg toka rijeke Drine u rimsko doba tokom II i III stoljeća n. e. Dva rada pripadaju oblasti iz opšte rimske historije, ali koja se bave sa dva potpuno različita problema. Prvi rad pripada oblasti klasične filologije, dok drugi rad obrađuje temu iz nešto drugačijeg ugla, odnosno daje viđenje teme  iz  perspektive  pedagoške  nauke.  U  ovom  broju  objavljen je i članak koji obrađuje nadgrobni  spomenik princepsa Mezeja koji je nedavno otkriven u Jajcu. U jednom radu je prikazana bibliografija uvaženog bosanskohercegovačkog naučnika Ive Bojanovskog. U šestom broju objavljeni su radovi stručnjaka iz Bosne i Hercegovine,  Hrvatske,  Italije  i  Srbije.  Autori  objavljenih  radova  su  stručnjaci  sa  Univerziteta  u  Sarajevu,  Arheološkog  instituta  u  Beogradu,  Univerziteta  Magna  Graecia  u  Catanzaru,  University  of  Pistoia  “San  Gregorio  Magno”,  Univerziteta  u  Tuzli, Muzeja istočne Bosne, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i  prirodnog  naslijeđa  Sarajeva,  te  doktorati  sa  Hrvatskog  katoličkog  sveučilišta  u  Zagrebu.

Recenzentski odbor šestog broja časopisa Acta Illyrica čine:

Milena Gošić Arama (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Faculty of Philosophy, University of Belgrade); Samir Aličić (Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru / Department for Law, State University of Novi Pazar; Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu / Faculty of Law, University of East Sarajevo); Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu / Archaeological Museum in Zagreb); Dijana Beljan (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo); Adnan Busuladžić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo); Dino Demicheli (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb); Tomislav Karlović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Law, University of Zagreb); Sanja Ljubišić (Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci / Faculty of Philosophy, University of Banja Luka); Almir Marić (Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru / Faculty of Humanities, “Džemal Bijedić” University of Mostar); Feđa Milivojević (Filozofski fakultet Univerziteta u Rijeci / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka); Slaviša Perić (Arheološki institut, Beograd / Institute of Archaeolog y, Belgrade).

Članovi redakcije su:

Enver Imamović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo); Milan Lovenjak (Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana); Marcel Burić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb); Branka Migotti (Zagreb, Hrvatska / Zagreb, Croatia); Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo); Ivan Basić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split); Olga Pelcer-Vujačić(Institut za istoriju Univerziteta Crne Gore / Historical institute of the University of Montenegro); Siniša Bilić-Dujmušić (Hrvatsko katoličko Sveučilište u Zagrebu / Catholic University of Croatia); Drago Župarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Philosophy, University of Sarajevo); Bego Omerčević (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli / Faculty of Philosophy, University of Tuzla); Ivan Radman-Livaja (Arheološki muzej u Zagrebu / Archaeological Museum in Zagreb); Marko A. Janković (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Faculty of Philosophy, University of Belgrade); Dejan Gazivoda (Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore / Center for Conservation and Archaeolog y of Montenegro); Lucijana Šešelj (Filozofski fakultet u Sveučilišta u Rijeci / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka); Diana Sergeeva Dobreva (Odsjek za kulturu i civilizaciju Univerziteta u Veroni / Department of Cultures and Civilizations, University of Verona); Uroš Matić (Institut za arheologiju Austrijske akademije nauka i umjetnosti / Österreichische Archäologische Institut Österreichischen Akademie der Wissenschaften) Mattia Vitelli Casella (University of Bologna); Danijel Džino (Macquarie University)

Godišnjak Acta  Illyrica  je  indeksiran  i  arhiviran  u  američkoj  bazi  podataka  Complementary  Index  –  EBSCO  HostCEEOL bazi podataka, koja je predstavlja vodeću bibliotekarsku bazu akademskih časopisa i  knjiga,  specijaliziranu  za  prostor  centralne  i  jugoistočne  Evrope.  Na  kraju,  Acta Illyrica je indeksirana i u bazi podataka ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources). Ono što predstavlja novinu i na što smo posebno ponosni je činjenica da  je  Acta  Illyrica  od  ovog  broja  indeksirana  i  arhivirana  u  jednoj  od  najvažnijih  baza podataka za humanističke nauke, ERIH PLUS.

Sve ovo nam daje dodatni vjetar i motivaciju za daljnji rad. Udruženje će sa jednakim entuzijazmom nastaviti i u ovoj godini sa svojim aktivnostima u cilju napredovanja nauke, etabliranja mladih stručnjaka i popularizacije prahistorijskog i antičkog naslijeđa.

 

Stay tuned!

 

 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

Promocija šestog broja časopisa “Acta Illyrica”

PROMOCIJA ŠESTOG BROJA ČASOPISA “ACTA ILLYRICA” Najvljujemo promociju šestog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS “Acta Illyrica”. Domaćin ovogodišnje promocije biti će Centar za historijska istraživanje (Univerzitet