NAJAVA JAVNE TRIBINE

Udruženje “BATHINVS” u saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca organizira javnu tribinu na temu “Bosna pod rimskom vlašću”. O ovoj zanimljivoj temi govoriti će prof.dr. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ) i Mr.sc. Amela Veledar ( alumni  Universität Wien). Moderator tribine biti će sekretar VKBI gospodin Emir Zlatar. 

Tribina će se održati u četvrtak 23.09.2021, sa početkom u 16 sati u sali Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (ul. VLADIMIRA V. PERIĆA BR. 13 ) 

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski