Udruženje “BATHINVS” u saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca organizira javnu tribinu na temu “Bosna pod rimskom vlašću”. O ovoj zanimljivoj temi govoriti će prof.dr. Salmedin Mesihović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu ) i Mr.sc. Amela Veledar ( alumni  Universität Wien). Moderator tribine biti će sekretar VKBI gospodin Emir Zlatar. 

Tribina će se održati u četvrtak 23.09.2021, sa početkom u 16 sati u sali Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (ul. VLADIMIRA V. PERIĆA BR. 13 )