Uputstva recenzentima

 

ACTA ILLYRICA
GODIŠNJAK UDRUŽENJA BATHINVS “ACTA ILLYRICA
ANNUAL OF ASSOCIATION BATHINVS “ACTA ILLYRICA
UDK – 902
UDK – 94
ISSN 2490 – 3930

IZDAVAČ :
BATHINVS
UDRUŽENJA ZA PROUČAVANJE I PROMOVIRANJE
ILIRSKOG NASLIJEĐA, DREVNIH I KLASIČNIH CIVILIZACIJA
Topal Osman paše 20 71 000 Sarajevo, BiH
Tel . +387 61 775 533
Web adresa : www.bathinvs.com
e – mail : bathinvs@gmail.com

 

Uputstva recenzentima

  • Sve radove koji su stigli u naznačenom roku na adresu redakcije časopisa Acta Illyrica redakcija je dužna proslijediti na dvije anonimne recenzije stručnjacima iz oblasti iz koje je rad pristigao (prahistorijska arheologija, antička arheologija, antička historija, rimsko pravo, klasična filologija i srodne naučne oblasti)
  • Svi recenzenti časopisa Acta Illyrica prema pravilima časopisa imaju titulu doktora nauka iz oblasti prahistorijske ili antičke arheologije, antičke historije, klasične filologije, rimskog prava i srodnih oblasti humanističkih i društvenih nauka.
  • Recenzenti radove mogu kategorizirati u jednoj od ponuđenih kategorija: izvorni znanstveni rad, pregledni rad, stručni rad, izlaganje sa znanstvenog skupa, znanstvena bilješka, prikaz, izvještaj sa naučnog skupa
  • Nakon okončanja procesa recenziranja recenzent predlaže: Da se tekst objavi u izvornom obliku, 2. Da se tekst objavi nakon predloženih izmjena, 3. Da se tekst ne objavljuje, jer ne zadovoljava minimum naučnih kriterija. Ukoliko recenzent odabere drugu kategoriju ima pravo od redakcije tražiti rad na uvid nakon ispravki autora.
  • Ukoliko se ocjene dva recenzenta ne razlikuju u velikoj mjeri (npr. jedan recenzent/ica ocijeni da je autor napisao rad koji u kategorizaciji odgovara izvornom znanstvenom radu, dok je drugi recenzent/ica ocijenio/la rad kao pregledni rad redakcija će ići u korist autora i uvažiti veću ocjenu)
  • Ukoliko se ocjene dva recenzenta značajno razlikuju (npr. jedan recenzent/ica ocijeni da je autor napisao rad koji u kategorizaciji odgovara izvornom znanstvenom radu, dok je drugi recenzent/ica ocijenio/la rad kao stručni rad, redakcija će rad poslati na treću anonimnu recenziju stručnjaka iz iste oblasti)
  • Ukoliko se ocjene dva recenzenta značajno razlikuju (npr. jedan recenzent/ica ocijeni da je autor napisao rad koji zadovoljava kriterije za objavljivanje u naučnom časopisu, dok je drugi recenzent/ica ocijenio/la da rad ne zadovoljava kriterije za objavljivanje, rad će se poslati na treću anonimnu recenziju stručnjaka iz iste oblasti)
  • Ukoliko oba recenzenta/ica procijene da rad ne zadovoljava kriterije za objavljivanje redakcija će obavijestiti autora da rad neće biti objavljen
  • Recenzenti se mole da u roku od 15 do 30 dana napišu recenziju u obrazac koji će im glavni i odgovorni urednik ili sekretar časopisa poslati.
  • Svi recenzenti će dobiti besplatan primjerak drugog broja časopisa Acta Illyrica

 

REDAKCIJA

Ovdje možete preuzeti template Godišnjaka Udruženja Bathinvs

O nama

Udruženje BATHINVS je osnovano 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.
Saznaj više

Ostale novosti

PROMOCIJA SEDMOG BROJA ČASOPISA „ACTA ILLYRICA“

S ponosom najavljujemo promociju sedmog broja Godišnjaka Udruženja BATHINVS „Acta Illyrica.“ Domaćin ovogodišnje promocije bit će Centar za historijska istraživanja (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski